Från Analdoktor till Ledar-Yess

Jag heter Mikael Nordfors och är läkare och musiker och bor med min familj i Köpenhamn.
Denna artikel är ganska lång, men jag har låtit den få vara det eftersom jag utger en central del i den Digitala Direktdemokratins historieskrivning. Dessutom är det för partiets skull angeläget att bemöta alla de smutskastningar och beskyllningar jag blivit utsatt för i media.

Miljöpartiet

Jag började min politiska karriär som en av grundarna av Miljöpartiet 1981, där jag bl.a. var med på riksdagslistan och var suppleant i förtroenderådet. Mitt engagemang för Miljöpartiet minskade dock med tiden allteftersom jag märkte att demokratifrågorna, som var väldigt centrala till en början alltmer började minska i betydelse till förmån för korridorsnack och manipulation. Jag hade dessutom problem med att ljuga offentligt i frågor där mina åsikter skiljde sig från partiet.

Direktpartiet

Jag blev därför glad när jag 1992 såg en valaffisch för ”Telefonpartiet”, ett parti grundlagt av Gula Tidningens grundare Peter Ahlm, som tog på sig att ordna folkomröstningar i alla kommunfrågor via telefon(Internet fanns knappast då), och låta partiets mandat i fullmäktige styras av dessa omröstningsresultat. Jag fick då också idén att kombinera
den elektroniska direktdemokratin med ett rådgivarsystem, som möjliggjorde för deltagarna att ge sina röster till personligt valda rådgivare i de frågor där de inte hade tid att rösta direkt.

Peter Ahlm gillade inte idén, varför jag istället grundlade ett nytt rikstäckande politiskt parti som hette Direktpartiet, den första upplagan av TilliT.
Direktpartiet fick på sin tid en del medieuppmärksamhet. Vi gjorde en valallians med Kvinnopartiet, Unionspartiet och Enhet och var representerade i både TV och de ledande medierna. Jag deltog bl.a. i ett TV-program tillsammans med Carl Bildt och Mona Sahlin med titeln ”Kan man lita på Politiker”.
Vi fick ihop ca 150 medlemmar, men beslutade till slut att inte ställa upp i riksdagsvalet 1994 pga. bristande resurser. Direktpartiet rann sedan ut i sanden i samband med att jag flyttade till Norge 1994 för att jobba som läkare.

Musikkarriär

Jag ville egentligen alltid helst vara musiker, men fick se mig slagen av bl.a. Roland Pöntinen när jag sökte in på pianosolistlinjen på Musikhögskolan 1981. Under min läkarutbildning 1978-1985 brukade jag jobbade som kyrkomusiker på somrarna. År 1985 fick jag idén att börja spela musik på gatan, mest för att hålla mitt musicerande igång medan jag jobbade som läkare. Till min förvåning märkte jag att jag på detta sätt kunde både ha mer kul, mer frihet och tjäna fler pengar än som läkare. Detta hade till följd att jag från 1985 till 1994 huvudsakligen försörjde mig som gatumusiker. Jag fick också manager och skivkontrakt och gav ut fyra skivor i skivhandeln med symfonisk syntesizermusik. Under min musikertid reste jag också mycket runt jorden på vintrarna och intresserade mig mycket för meditation och psykoterapi, däribland primalterapi, encounter, co-counceling, psykodrama mm..

Jag har sedan 14-års ålder mediterat regelbundet. Jag har också hållit föredrag om och lett studiegrupper om den danske Mystikern och vismannen Martinus.

Efter tio år på Europas gator började jag dock tröttna på mitt kringresande liv, samtidigt som intäkterna minskade pga. ökande konkurrens och därav följande fler och fler ordningsrestriktioner.

Min läkarkarriär

Jag började jobba som läkare igen 1994 och blev snabbt mycket frustrerad över bristen på medmänsklighet, engagemang och kompetens bland mina kollegor. Jag tror att de tio åren som gatumusiker och alla mina terapierfarenheter hade varit ett utomordentligt bra sätt för mig att bli av med den hjärntvätt jag gått igenom under läkarutbildningen.

Problemet med dagens medicin är i ett nötskal att 99 % av dagens läkare hellre offrar 100 människoliv i stället för att riskera sitt eget rykte, och de som inte är sådana blir utfrysta och mobbade. Vi har inte en evidensbaserad, men snarare eminensbaserad medicin.
Eftersom jag som musiker och f.d. elitidrottsman(jag spelade volleyboll i elitserien) är van vid att förkovra mig och satsa allt, gjorde jag detsamma för mina patienter.

När jag påträffade ett medicinskt problem jag inte kunde klara av med socialstyrelsens riktlinjer, gick jag in i forskningslitteraturen för att hitta nya vägar, vilket jag också ofta gjorde med framgång. När jag läste igenom all den senaste forskningen om depressionsbehandling fann jag till min förvåning att det fanns 30 stycken dubbelblinda studier som visade att örtmedicinen Johannesört var lika bra som s.k. lyckopiller som behandling av depression och att Johannesört var den mest förskrivna antidepressiva medicinen i Tyskland. Inte en enda Svensk eller Amerikansk psykiatriprofessor hade en aning om detta!!!

Jag råkade känna en Amerikansk psykiater och bestsellerförfattare som hette Harold Bloomfield. Vi beslöt att ge ut en bok i ämnet, (Hypericum & Depression) som hamnade i CNN, på Newsweeks mittuppslag och New York Times bestsellerlista. Detta gjorde jag under min AT-tjänstgöring(den praktik man gör för att få sin läkarlegitimation). Jag hade då också börjat forska på det sociala nätverkets betydelse för schizofreni tillsammans med docent Ulf Malm från Sahlgrenska i Göteborg, och han menade att jag var en av hans mest kunniga och ambitiösa doktorander någonsin. Paradoxalt nog, trots mina mega-framgånger, så fick jag senare inget jobb på Sahlgrenska så att jag kunde fortsätta min forskning där. Huvuddelen av Sahlgrenskas forskning var då sponsrad av läkemedelsbolaget Lundbeck, vars storsäljare var lyckopillret Cipramil. Jag var då också med väldigt mycket i media i samband med min Johannesörtbok och en artikel om Johannesört som kom på förstasidan av Läkartidningen.
Jag brukade alltid be att få korrekturläsa artiklarna först vilket brukade fungera, men reportrarna hade ingen kontroll även rubriksättningen. En gång blev jag tillfrågad om jag själv hade provat Johannesört vilket jag svarade ja på, samtidigt som reportern frågade om Johannesört hade lika mycket sexuella biverkningar som de s.k. lyckopillren, vilket jag svarade nej på. Resultaten blev en löpsedel med bild på i tidningen Kvällsposten med titeln: Läkare: Jag fick ett bättre sexliv!!! Redan då fick jag lära mig lite hur kvällspressen fungerar.

Budskapet från överheten var: In i fållan, läs ingen forskning, bry dig inte om dina patienter!!
Min analys av problemet var att problemet inom sjukvården var den hierarkiska organisationsstrukturen, som bara släppte fram välkammade ja-sägare i hierarkierna och mer eller mindre förbjöd all oberoende tankeverksamhet, ffa. om man inte var överläkare.
Jag beslöt mig därför att åter en gång göra ett försök med Digital Direkt Demokrati(DDD).

Vivarto AB

Jag beslöt mig för att starta en firma som skulle försöka säja DDD-system till politiska partier, företag, kommuner och organisationer. Till en början finansierade jag en stor del av verksamheten genom att jobba som s.k. ”hyrdoktor”.

Vi lyckades få igång ett fungerande system med rådgivarröstning, som fortfarande är oöverträffat i världen vad gäller funktionalitet. Vi genomförde också de första offentliga och säkra Internet valen i Sverige med Umeå studentkår och med tidningen Aftonbladet(Ungt Val 2002). Jag var inbjuden talare om DDD till en mängd politiska konferenser både i Sverige och utomlands. Flera politiska personligheter som Mikhail Gorbachev, Madeleine Albright, Benazir Bhutto, Oscar Arias och Matti Vanhanen var mycket intresserade av DDD.
Den finaste komplimangen i mitt liv fick jag på World Political Forum i Turin 2003 där jag blev presenterad som ”The Benjamin Franklin of future World Democracy” av Andrei Grachev, Mikhail Gorbachevs högra hand och rådgivare.
Vi var mycket nära att få vårt system sålt och implementerat hos FN, och Kofi Anans sekreterare, som var från England bjöd in oss till huvudkontoret och sade att ”I can promise you a cup of tea, but I cannot promise Kofi!
Vi sålde systemet till en mängd kommuner och organisationer, däribland stadsdelen Camden i London, liberala ungdomsförbundet i Sverige och det nybildade DDD-partiet i Vallentuna, Demoex.

Vi arbetade också tillsammans med grundaren av GNU/Linux och den fria mjukvarurörelsen, Richard Stallman på att starta en DDD-styrt programmeringsföretag som skulle kunna konkurrera med Microsoft. En av idéerna var att införa en motsvarighet till dagens miljö- och rättvisemärkning på företag, så att alla företag som donerade 10 % av sin mjukvarubudget till fri programvaru-utveckling skulle få skylta med vår symbol.
Försäljningen var dock inte tillräcklig för att få företaget att gå runt, och IT-kraschen 2001 omöjliggjorde nästan kapitalanskaffning, varför Vivarto sedermera gick i konkurs 2004.

Utsatt för ”hedersmord”

Medan jag jobbade som hyrläkare för att få in pengar till Vivarto, visade mig en kollega hur man kunde bota Ischias och ryggont genom att massera ömma och spända muskler nära analöppningen. Dessa muskler klämde på nerverna som kom ut från ryggmärgen och orsakade därmed smärtor och obalans i hela kroppen. Syndromet är känt utanför Sverige som ”Piriformissyndromet”. Jag hade svårt att tro på vad jag såg, men provade metoden på några patienter, och lade till min förvåning märke till att nästan alla blev symptomfria omedelbart!  När jag visade detta för mina kollegor, blev nästan ingen intresserad, trots att de ofta med egna ögon fick se hur patienterna kunde kasta bort sina kryckor och vandra ut ur behandlingsrummet symptomfria, trots flera års sjukskrivning och kanske tom sjukpension pga. ryggbesvär.

Sedan träffade jag dr Stefan Blomberg, som också lärde mig en injektionsteknik som ytterligare ökade effektiviteten av behandlingen. Han hade i en doktorsavhandling påvisat en 600 % minskning av ryggsjukrivningarna för de som använde hans metod men trots detta blivit negligerad av Socialstyrelsen och SBU, som är de som är ansvariga för de nationella riktlinjerna för ryggbehandlingar. Däremot var jag själv med på hans mottagning när en av dessa höga hästars vänner ville få hjälp med sin rygg. Officiellt fanns inte Stefan Blomberg, men när deras närmaste behövde hjälp gick de dit!

Jag blev förbannad och bestämde mig för att sätta igång en privatmottagning jag kallade ”Garantikliniken”. Affärsidén var att patienterna skulle betala en viss summa i förskott, som de sedan skulle få tillbaka om de inte blev nöjda med behandlingen. Jag fick alla de svåraste fallen i Sverige som ofta hade varit hos alla tänkbara specialister på området utan något resultat, och behövde bara betala tillbaka pengarna i 30 % av fallen!

En kollega till mig blev sur och uppmanade två patienter att anmäla mig till Socialstyrelsen, 1,5 år efter att jag behandlat dem på den distriktsläkarmottagning där han var chef.
Den ena av patienterna hade lite dåligt minne. Vid granskning av journalen framkom att hon faktiskt blivit symptomfri av min behandling och kunnat börja dansa folkdans igen!

Jag fick två varningar av Socialstyrelsen. Detta gick också ut i media, med följd att en annan patient, som också kommit på återbesök och haft god effekt av den första behandlingen anmälde mig med hopp om att få in pengar till sitt alkoholmissbruk.

Jag överklagade Ansvarsnämndens beslut i Länsrätten, där jag som dokumentation angav ca 200 vetenskapliga referenser, flera dubbelblinda studier, däribland en MR-studie från USA som visade att 70 % av all kronisk ischias berodde på Piriformissyndrom. Socialstyrelsen hade inte en enda vetenskapligt dokument som stödde deras ståndpunkt, och menade dessutom att det inte fanns något som heter Piriformissyndrom!

Jag vann överlägset i Länsrätten och Socialstyrelsen fick inte ens prövningstillstånd till Kammarrätten i sin överklagan till högre instans.

Nu tycker man att detta borde vara en sensation i media. Läkare visar i rättegång att Socialstyrelsen medvetet offrar 100 000 tals Svenskars hälsa hellre än att erkänna att man gjort fel.

Nu började istället mitt helvete. Någon ordnade så att min arbetsgivare i Norge satte igång en förföljelsekampanj med en massa anmälningar från patienter som jag knappt hade träffat, en mindre behandlat, aftonbladet kallade mig ”analdoktorn”, i Robert Ashbergs ”Insider” beskylldes jag för att masturbera framför mina patienter mm m.m. Ingen skrev om min seger över Socialstyrelsen.
De flesta av dessa artiklar ligger fortfarande kvar på Internet, med följden att alla som googlar mitt namn tror att jag är en pervers sexgalning som använder verkningslösa behandlingsmetoder som en förevändning för att sexuellt utnyttja mina patienter. Det gick så långt att många av mina vänner och släktingar inte längre ville umgås med mig pga. dessa artiklar.

För att kunna fortsätta jobba bytte jag efternamn och flyttade till Danmark, där det gick bra att jobba i 1,5 år, tills Extrabladet ko med en löpsedel. ”Dr Anal är i Danmark” med allehanda osanningar. Efter det vågade ingen anställa mig i Danmark mer.
Detta var mycket tufft för mig och jag var under en period sjukskriven pga. post traumatiskt stress syndrom.

Så går det när man går emot systemet som läkare.
Jag fick sedermera jobb på en holistisk cancerklinik i Danmark, där överläkaren själv, liksom de flesta skandinaviska alternativläkare varit utsatt för liknande förföljelser. Jag jobbar numera privat med holistisk cancerbehandling och samarbetar med den Amerikanska psykoterapeuten Fredrick B Levenson med att erbjuda mina patienter en specialanpassad typ av psykoterapi för cancerpatienter. Jag ger dessutom medicinsk rådgivning angående både konventionella och komplementära cancerbehandlingar. Jag utger också en webbsida, www.medicdebate.org där man kan publicera, diskutera och betygsätta vetenskapliga artiklar. Min medicinska dröm är att få till en internationell medicinsk fond som skall vara styrd av ett DDD-system(inte av hjärntvättade och korrumperade medicinprofessorer) där man kan samla in stora pengar till forskning och stöd för icke-patenterbara medicinska behandlingsmetoder.

TilliT

Jag blev mycket glad när min dotter Maneka Sjöström b, som alltid varit ett stort stöd och en själsfrände introducerade mig för Mikael Engström, Magnus Gustavsson, Ulla Wikström och TilliT. Jag hade efter att ha blivit utsatt för ”hedersmord” i media förlorat mycket av min TilliT till människor, och är nu jättenöjd att vara tillbaka som en fullvärdig människa med heder och TilliT igen!

Nu kör vi!

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Från Analdoktor till Ledar-Yess

  1. Mr WordPress skriver:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s